Atstarotāji ar latvju rakstu zīmēm

[nivo source=”current-post” orderby=”menu_order” size=”second” speed=200 pause=6000]

Atstarotāji ar latvju rakstu zīmēm.

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

SAULES ZĪME     

SIMBOLIZĒ MŪŽĪGU KUSTĪBU, DZĪVĪBAS SPĒKU. SARGĀ DZIMTU, NES DIEVA SVĒTĪBU.

MĒNESS KRUSTS        

MĒNESS-ĻAUŽU SARGĀTĀJS UN PALĪGS NAKTS GAITĀS UN DARBOS, KAS SAISTĪTI AR MĒNESS KALENDĀRU. ZĪME PIESAISTA DEBESS AUGLĪBAS SPĒKUS. AUGOŠS UN DILSTOŠS MĒNESS IR DZĪVĪBAS UN IZNĪCĪBAS ZĪMES.

ZVAIGZNE.  AUSEKLIS.

VISVIENKĀRŠĀKĀ FORMA – KRUSTS. TAS PASARGĀ NO ĻAUNA. AUSEKLIS IR RĪTA ZVAIGZNES SIMBOLS, KAS SIMBOLIZĒ GAISMAS UZVARU CĪŅĀ PRET TUMSU.

UGUNSKRUSTS, PĒRKONA KRUSTS

LATVIEŠU MITOLOĢIJĀ UGUNSKRUSTS SIMBOLIZĒ GAISMU, UGUNI, VESELĪBU UN LABKLĀJĪBU. SENIE LATVIEŠI UZSKATĪJA, KA UGUNSKRUSTS IR ENERĢĒTISKI SPĒCĪGA ZĪME. SAUC ARĪ PAR PĒRKONA, LAIMES KRUSTU, KAS PIESAISTA LAIMI, ENERĢIJU, UGUNI, PĒRKONU, VĒJU, SAULI. SPĒCĪGA UN POPULĀRA ZĪME VISĀ PASAULĒ. LIETO, JA JĀIET PAR KAUT KO CĪNĪTIES.

ŪSIŅA ZĪME

ŪSIŅA ZĪME IR GAISMAS ZĪME, KAS ATVEIDO SAULES ZIRGUS, KURI VELK SAULI DEBESU KALNĀ. ŪSIŅA ZĪME DOD ĪPAŠU SPĒKU CEĻĀ UN DARBOS , TĀ MUDINA VĒROT, SAPRAST UN DARĪT,LAI GŪTU SVĒTĪBU. PAZĪSTAMA ARĪ KĀ DZĪVĪBAS ZĪME. TIKA VILKTA GAN UZ ŠŪPUĻIEM, GAN UZ SLIEKŠŅIEM, KĀ ARĪ CITUR, KĀ ĻOTI SPĒCĪGU AIZSARDZĪBAS ZĪMI. ŠĪ ZĪME DOD SPĒKU VĀRGAJIEM, DZIEDĒ SLIMĪBAS UN STIPRINA SAVIENĪBAS.

AUSTRAS ZĪME

AUSTRAS JEB LECOŠĀS SAULES ZĪME SIMBOLIZĒ TIECĪBU UZ AUGŠĒJO, UZ DEBESU PASAULI, TĀ IR CILVĒCES ZINĀŠANU UN IDEĀLO PRIEKŠSTATU APKOPOJUMA MODELIS. ŠĪ ZĪME, SIMBOLU VALODĀ, IR SAULES LĒKTA UN RIETA GRAFISKAIS ATTĒLOJUMS. SAISTĪTA AR NEMAINĪGO SAULES RITUMU, AR TĀS MŪŽĪGO CEĻU DEBESU KALNĀ, ŠĪ IR PASAULES KĀRTĪBAS ZĪME MŪSU BĒRNIEM, JO TAJĀ IR APVIENOTA IZPRATNE PAR PAGĀTNI, TAGADNI UN NĀKOTNI.

Leave A Comment